Penjualan Lesu, Mitsubishi Hentikan Produksi i-MiEV